Vi følger padre Peter i Peru gennem 4 uger, blandt mennesker der lever helt ude på kanten af samfundet – i bogstaveligste forstand.

Med stor medmenneskelig kærlighed og handlekraft viste han dyb respekt for den lokale religion og kultur i en af de fattigste egne i verden. Her boede og arbejdede han sine sidste 30 år blandt inkaernes efterkommere i et afsides bjergområde i Perú.

”Vi skal ikke bare komme brasende fra Europa og erstatte én religion med en anden”, sagde han. ”Alle mennesker har ret til at udtrykke sig overfor Vorherre på deres egen måde, med deres egne symboler. Inden vi missionerer er det vores pligt at møde vore ikke-kristne medmennesker med respekt og finde ud af, hvad de tror, og hvilket forhold de har til livet og døden. Ellers ville det være uanstændigt at blande sig i disse menneskers liv.”

Udover af fungere som indianernes præst, samarbejdede han med den lokale befolkning om at bygge elektricitetsværker, anlægge veje i de ufremkommelige bjerge, etablere skoler og værksteder. Denne tidligere jurist havde også med stor energi prædiket og kæmpet for menneskerettigheder for disse bjergbønder.

“Når vi engang er brugt op og har tømt det sidste bæger med hinanden, så skal vi kunne se os selv i øjnene og vide, at vi gjorde, hvad vi kunne”.

 

Filmen “14 vielser & 80 barnedåb” er produceret i 2005 af ABCFilm og tilrettelagt af Finn Mathiasen & Leif Møller, med støtte fra Danida, Undervisningsministeriet, DR og Den vestdanske Filmpulje.