Du kan økonomisk støtte skolebespisningen i Marcapata.

Bidrag kan sendes gennem Sankt Vincent Grupperne og vil nå frem ubeskåret.

Indbetaling kan ske på konto 3347-1097164

Husk at oplyse CPR nummer for få skattefradrag. Der er fuldt skattefradrag for beløb op til kr. 15.900 (år 2018).

På forlangende af SKAT skal SVG have 300 kontingentbetalende medlemmer. Derfor opfordres du til at blive medlem. Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt og kan indbetales sammen med et eventuelt bidrag. (mærk indbetalingen med ’kontingent + bidrag til Peru’).

Beløbene overføres kvartalsvis til padre Antonio Sánchez-Guardamino (Peter Tantholdt Hansens spanske ven gennem næsten 30 år).