Sankt Vincent Grupperne har i foråret 2017 indgået en ny 3-års kontrakt med padre Antonio. Der bliver overført 6000,- USD pr år.

Kontrakten dækker støtte til skolebespisningen for 170 børn, der går i primaria og secundaria.

Mange af børnene er fejlernærede og  bor på lejede værelser og skal selv sørge for mad, tøjvask mv.