Kære venner af Hansens bondegård
Så er der igen smuttet en måned, og hvad er der så sket.
3 juni var der besøg af en klasse oppe fra skolen/colegio, det var tema økologi der var på tapetet. Først var der film oppe i kommunens mødesal om dyrmishandling rundt omkring i verden, så kom de herned for at se lidt af den økologiske dyrkningsmetode. Der var bare ikke tid nok til at gå i dybden. Dyrene, især Antonio havde deres interesse, og for at lave lidt sjov havde jeg lavet en konkurrence, hvor de skulle gætte hvad en af de små grise vejede, og der var så en præmie på 10 soles til den der var nærmest, derforuden et lille regnestykke. De skulle beregne gennemsnits vægten. Det gik ikke så godt, ja, det var nærmest en by i Rusland, og den der vandt præmien havde skudt 25 kg for højt. Pyt nu med det, børnene havde en dejlig dag.
Arkiv foto

Arkiv foto

Jeg har ingen arbejdskraft haft i de sidste små 3 måneder. Forelagde problemet for p. Antonio. Det blev til et lille møde, hvor p. Antonio, Raul og jeg snakkede om tingene, og så stillede p. Antonio Raul stolen for døren, hvis ikke han vendte tilbage til arbejdet den 1 juli ville Antonio finde en anden familie til at varetage opsyn med bygningen (savværket) samt være til rådighed med arbejdskraft. Det har han så haft fjorten dage til at finde ud af, og da jeg i søndags talte med Raul og Salomina blev aftalen at Salomina skulle komme og arbejde indtil den 20. hvor Raul vil afslutte hans nuværende arbejde.
I dag kl. 7.15 mødte Salomina, ja, ikke for at arbejde men for at fortælle at hun ikke kom i dag og i morgen, men havde hyret en ung mand.
Hertil svarede jeg at så måtte hun nok hellere begynde at pakke sammen, for nu vil der blive fundet en anden familie til at bo og varetage de pligter som hun og Raul ikke opfylder.
Så til det glædelige, Antoinetta fik små grisebasser i aftes, desværre var der en der var dødfødt og den sidste var tre timer efter de andre og kom i moderkagen og var også død. Der er 9 dejlige grislinger 6 hvide og 3 plettet.
Slut for denne gang, der er ingen billeder kan ikke finde mit camara, det er nok tabt ude i marken ved grisene.
Kærlig hilsen til jer alle
Elin